Presión hidrostática por indagación Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Presión hidrostática por indagación
Mô tả Hoja de trabajo para el estudiante (puede usarse de tarea o como actividad en el aula) y preguntas conceptuales de opción múltiple. El archivo de googleDoc esta diseñado para ser resuelto en línea. Objetivos de aprendizaje: 1. Explicar cómo la presión cambia en el aire y en el agua 2. Describir algunos de los factores que afectan la presión hidrostática 3. Predecir la presión en diversas situaciones
Chủ đề Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Câu hỏi trắc nghiệm, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá atmósfera, gravedad, hidrostática, indagación. fluido, presión
Mô phỏng Dòng và áp suất chất lỏng, Áp suất (HTML5), Áp suất


Tác giả Trish Loeblein, traducción por Diana López
Email liên lạc dianab_lopez@hotmail.com
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 03/01/2018
Ngày cập nhật 05/06/2020