PhET Greenhouse Effect Simulations


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PhET Greenhouse Effect Simulations
Mô tả Students use two PhET simulations — Molecules and Light and The Greenhouse Effect — to better understand how atmospheric and greenhouse gases interact with light energy from the Sun and heat energy from the Earth's surface. Activity also includes a short reading about greenhouse gases and the greenhouse effect from NOAA.
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ High School, Middle School
Loại Discussion Prompts, Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá greenhouse, greenhouse effect, greenhouse gases
Mô phỏng Hiệu ứng nhà kính, Phân tử và ánh sáng (HTML5)


Tác giả Jack Ganse
Trường / Tổ chức Boulder Valley School District
Ngày đăng ký 30/11/2017
Ngày cập nhật 30/11/2017