Atividade sem matemática


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Atividade sem matemática
Mô tả são exercícios de marcar falso ou verdadeiro e com opções de explorar muito mais
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Multiple-Choice Concept Questions
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá energia mecânica, potencial e cinética
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả moises esp
Trường / Tổ chức SEED pr
Ngày đăng ký 13/08/2017
Ngày cập nhật 13/08/2017