Atividade sem matemática


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Atividade sem matemática
Mô tả são exercícios de marcar falso ou verdadeiro e com opções de explorar muito mais
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Câu hỏi trắc nghiệm
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá energia mecânica, potencial e cinética
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả moises esp
Email liên lạc moises22esp@gmail.com
Trường / Tổ chức SEED pr
Ngày đăng ký 13/08/2017
Ngày cập nhật 13/08/2017