Isotoopide meedialabori juhend


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Isotoopide meedialabori juhend
Mô tả Katse eesmärgiks on leida kõik stabiilsed isotoobid esimese kümne elemendi hulgast.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Estonian
Từ khoá Isotoobid. Stabiilsed ja mitte stabiilsed.
Mô phỏng Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5)


Tác giả Siim Tõkke
Email liên lạc siim-tokke@hotmail.com
Trường / Tổ chức Vanalinna Hariduskolleegium
Ngày đăng ký 08/06/2017
Ngày cập nhật 08/06/2017