Isotoopide meedialabori juhend


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Isotoopide meedialabori juhend
설명 Katse eesmärgiks on leida kõik stabiilsed isotoobid esimese kümne elemendi hulgast.
주제 물리학
수준 고교
유형 숙제목록 구분 실험
기간 30 분
정답 포함 아니요
언어 에스토니아어
키워드 Isotoobid. Stabiilsed ja mitte stabiilsed.
시뮬레이션 동위원소와 원자량 (HTML5)


저자(들) Siim Tõkke
학교/기관 Vanalinna Hariduskolleegium
제출일 17. 6. 8
업데이트 날자 17. 6. 8