Virtueel practicum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Virtueel practicum
Mô tả Een virtueel practicum om de factoren die de hydrostatische druk beïnvloeden te ontdekken.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Chứng minh, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá druk, hydrostatica, practicum, virtueel
Mô phỏng Dòng và áp suất chất lỏng


Tác giả Dries Boncquet
Trường / Tổ chức Vives
Ngày đăng ký 29/05/2017
Ngày cập nhật 29/05/2017