Virtueel practicum


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Virtueel practicum
वर्णन Een virtueel practicum om de factoren die de hydrostatische druk beïnvloeden te ontdekken.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा, प्रात्यक्षिक
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Dutch
खुणेचे शब्द druk, hydrostatica, practicum, virtueel
सादश्य द्रव - दाब आणि प्रवाह


लेखक Dries Boncquet
शाळा/संस्था Vives
दाखल दिनांक 5/29/17
आद्यवत 5/29/17