Roteiros – Experimentos virtuais com o simulador “Gerador” do PhET


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Roteiros – Experimentos virtuais com o simulador “Gerador” do PhET
Mô tả Roteiros de atividades guiado, demonstração, laboratório, pergunta conceito e sugestão para debate.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn, Câu hỏi trắc nghiệm, Lab, Phát biểu thảo luận
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá ímãs, geradores, solenoide, transfomadores
Mô phỏng Máy phát điện


Tác giả Cremilson Souza
Email liên lạc cremilson33@gmail.com
Trường / Tổ chức Escola
Ngày đăng ký 30/11/2016
Ngày cập nhật 30/11/2016