High School Inclusion Class Density Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề High School Inclusion Class Density Lab
Mô tả High School Inclusion Class, guided lab
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá HS, Inclusion Class, simplified
Mô phỏng Mật độ


Tác giả Clarence Canty
Trường / Tổ chức Heritage High School
Ngày đăng ký 07/08/2016
Ngày cập nhật 07/08/2016