High School Inclusion Class Density Lab


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان High School Inclusion Class Density Lab
شرح High School Inclusion Class, guided lab
موضوع شیمی، فیزیک
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع Guided Activity، آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه HS، Inclusion Class، simplified
شبیه سازی ها چگالی


نویسنده Clarence Canty
ایمیل تماس ccanty@rockdale.k12.ga.us
مدرسه / سازمان Heritage High School
ارسال شده 8/7/16
بروزرسانی شده 8/7/16