Color Vision Sim Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Color Vision Sim Lab
Mô tả Students complete a pre lab before investigating how colors are seen by the eye through additive and subtractive processes. The post lab questions show what has been learned or connections that have been made to real world situations using these processes.
Chủ đề Khác, Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá RGB, color, light, light sim, physical science, vision
Mô phỏng Thị giác màu (HTML5), Quan sát màu sắc


Tác giả Sam Steele
Trường / Tổ chức South Habersham Middle School
Ngày đăng ký 03/02/2016
Ngày cập nhật 03/02/2016