Rätta Kemiska Ekvationer - steg för steg


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Rätta Kemiska Ekvationer - steg för steg
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Thuỵ Điển
Từ khoá kemiska reaktioner
Mô phỏng Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5), Cân bằng phương trình phản ứng hoá học


Tác giả Timothy Herzog, Yuen-ying Carpenter; translated by Sofia Borg
Trường / Tổ chức Runbacka skolor
Ngày đăng ký 02/12/2015
Ngày cập nhật 02/12/2015