Rätta Kemiska Ekvationer - steg för steg


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Rätta Kemiska Ekvationer - steg för steg
คำบรรยาย
วิชา เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Swedish
คำสำคัญ kemiska reaktioner
สถานการณ์จำลอง การดุลสมการเคมี (HTML5), การดุลสมการเคมี


ผู้เขียน Timothy Herzog, Yuen-ying Carpenter; translated by Sofia Borg
โรงเรียน/หน่วยงาน Runbacka skolor
ส่งข้อมูลแล้ว 2/12/2015
อัพเดทข้อมูลแล้ว 2/12/2015