Ph12 Lab 5F A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ph12 Lab 5F
Mô tả A discovery lab for the 5 topics covered in the animatuion. Unfortunately my jurisdiction teaches conventional current and RH rules.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Faraday
Mô phỏng Định luật Faraday (HTML5)


Tác giả Patrick Conrad
Trường / Tổ chức Fraser Valley Distance Education School
Ngày đăng ký 14/09/2015
Ngày cập nhật 14/09/2015