Ph12 Lab 5F Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ph12 Lab 5F
Mô tả A discovery lab for the 5 topics covered in the animatuion. Unfortunately my jurisdiction teaches conventional current and RH rules.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Faraday
Mô phỏng Định luật Faraday (HTML5)


Tác giả Patrick Conrad
Email liên lạc pconrad@k12connect.ca
Trường / Tổ chức Fraser Valley Distance Education School
Ngày đăng ký 14/09/2015
Ngày cập nhật 14/09/2015