Ph12 Lab 5F A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Ph12 Lab 5F
Beskrivelse A discovery lab for the 5 topics covered in the animatuion. Unfortunately my jurisdiction teaches conventional current and RH rules.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Faraday
Simuleringer Faradays lov (HTML5)


Forfattere Patrick Conrad
Skole / Organisasjon Fraser Valley Distance Education School
Lastet opp 14.09.15
Oppdatert 14.09.15