How Can You Light A Bulb? Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề How Can You Light A Bulb?
Mô tả This guided activity is designed for elementary students (targeted at grades 3 - 5) as they explore circuits. Students build different circuits, draw and write about what they find, and share answers. Students explore conducting and non-conducting materials and determine property(ies) of conducting materials. The activity is written as a 5E lesson.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5, Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuits, electricity, elementary (K-5)
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Julie Henderleiter
Email liên lạc henderlj@gvsu.edu
Trường / Tổ chức Grand Valley State University
Ngày đăng ký 24/06/2015
Ngày cập nhật 30/10/2017