Modeling Gravity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Modeling Gravity
Mô tả This is an expansion of a lab that Steve Banasiak posted on 3/17/11. I really liked the modeling approach Steve took but I wanted to make this lab more accessible to my Physics I students by including more detailed procedures and imbedded data tables.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gravity, inquiry, model, newton
Mô phỏng Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn


Tác giả Matt Mulholland
Trường / Tổ chức Zionsville Community High School
Ngày đăng ký 21/01/2015
Ngày cập nhật 21/01/2015