Forces & Motion: Basics HTML5 - Part 2 (Friction) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Forces & Motion: Basics HTML5 - Part 2 (Friction)
Mô tả This is the second part of a 2-part activity on forces and motion. The first was published on Science Friday and can be found here: http://www.sciencefriday.com/educational-resources/simulate-net-forces-to-predict-an-objects-motion/
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5, Trung học CS, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá forces, motion, net force
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5), Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Amy Rouinfar & Trish Loeblein
Email liên lạc amy.rouinfar@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET Interactive Simulations University of Colorado Boulder
Ngày đăng ký 04/12/2014
Ngày cập nhật 07/12/2015