Balancing Chemical Equations - Guided Inquiry Activity Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Balancing Chemical Equations - Guided Inquiry Activity
Mô tả The learning goals of this guided-inquiry activity are as follows: Students will be able to: (1) Determine required conditions for a reaction to be considered “balanced” and relate these conditions to laws of matter, and (2) Develop strategies to balance chemical equations.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Học từ xa
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá balancing, chemical equations, conservation of mass
Mô phỏng Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5), Cân bằng phương trình phản ứng hoá học


Tác giả Timothy Herzog, Yuen-ying Carpenter
Email liên lạc phethelp@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 05/11/2014
Ngày cập nhật 06/04/2020