Fields - NGSS Aligned Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Fields - NGSS Aligned
Mô tả These lessons on the concept of fields were developed during the PhET summer work group aligning PhET simulations with NGSS. They have not been tested in the classroom.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Electric field, NGSS aligned, gravitational field, magnetic field
Mô phỏng Hockey điện, Nam châm và nam châm điện


Tác giả Roberta Tanner
Email liên lạc birdtanner@comcast.net
Trường / Tổ chức PhET/NGSS summer workgroup, 2014
Ngày đăng ký 20/08/2014
Ngày cập nhật 25/08/2014