Fields - NGSS Aligned A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Fields - NGSS Aligned
Beskrivelse These lessons on the concept of fields were developed during the PhET summer work group aligning PhET simulations with NGSS. They have not been tested in the classroom.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Lab
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Electric field, NGSS aligned, gravitational field, magnetic field
Simuleringer Elektrisk landhockey, Magnets and Electromagnets


Forfattere Roberta Tanner
Skole / Organisasjon PhET/NGSS summer workgroup, 2014
Lastet opp 20.08.14
Oppdatert 25.08.14