Day 3: Conductors and Insulators Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Day 3: Conductors and Insulators
Mô tả This lesson/activity is part of the 3 day circuit unit, but can be adapted to stand alone. In this lesson, students use the sim to explore objects that can complete a circuit and are introduced to the terms conductors and insulators. Students then design and construct a real-life circuit to test classroom objects.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuit, conductors, insulators
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Meaghan Hixson
Email liên lạc meaghanjburns@gmail.com
Trường / Tổ chức St Vrain Valley School District
Ngày đăng ký 04/08/2014
Ngày cập nhật 30/10/2017