What is an atom? Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề What is an atom?
Mô tả This is my first draft of a guided inquiry activity (soon to be sent to the POGIL project for review) using the Build An Atom sim. I plan to use this in College General Chemistry I for an in-class group activity for <50 min. A few instructor notes (mostly to myself!) are included.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Khác
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Atomic Structure, Group Learning Activities, Guided-Inquiry, Nuclear Atom, POGIL
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả Shari Dunham
Email liên lạc Sharidunham@moravian.edu
Trường / Tổ chức Moravian college
Ngày đăng ký 03/08/2014
Ngày cập nhật 25/08/2014