Measurement of wave parameters


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Measurement of wave parameters
Mô tả A methodological guide on virtual lab activities for measuring frequency, wavelength and propagation speed of waves on a string. In Armenian educational environment this is a new type of learning material. Virtual lab provides ample opportunities to observe the physical phenomenon in detail and step-by-step and make measurements.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Armenian
Từ khoá frequency, mechanical wave, phet, quantitative, speed, wavelength
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả Gagik Demirjian
Trường / Tổ chức Gyumri State Pedagogical Institute
Ngày đăng ký 24/12/2013
Ngày cập nhật 24/12/2013