Measurement of wave parameters


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Measurement of wave parameters
Beskrivelse A methodological guide on virtual lab activities for measuring frequency, wavelength and propagation speed of waves on a string. In Armenian educational environment this is a new type of learning material. Virtual lab provides ample opportunities to observe the physical phenomenon in detail and step-by-step and make measurements.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Armenian
Nøkkelord frequency, mechanical wave, phet, quantitative, speed, wavelength
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere Gagik Demirjian
Skole / Organisasjon Gyumri State Pedagogical Institute
Lastet opp 24.12.13
Oppdatert 24.12.13