W, Ek en Ez, Energie vergelijkingen laten leven.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề W, Ek en Ez, Energie vergelijkingen laten leven.
Mô tả Leerlingen weten Activiteit
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá arbeid, energie, kinetische energie, zwaarte energie
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Loran de Vries
Trường / Tổ chức Het Amsterdams Lyceum
Ngày đăng ký 20/09/2013
Ngày cập nhật 20/09/2013