W, Ek en Ez, Energie vergelijkingen laten leven.


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक W, Ek en Ez, Energie vergelijkingen laten leven.
वर्णन Leerlingen weten Activiteit
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा Dutch
खुणेचे शब्द arbeid, energie, kinetische energie, zwaarte energie
सादश्य एनर्जी स्केट पार्क


लेखक Loran de Vries
शाळा/संस्था Het Amsterdams Lyceum
दाखल दिनांक 9/20/13
आद्यवत 9/20/13