Moteur en PhET


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Moteur en PhET
Mô tả Expliquer le fonctionnement d'un petit moteur à air chaud (type Stirling "thermoacoustique"??)
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Khác
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Pháp
Từ khoá Thermodynamique, cycle, moteur
Mô phỏng Vẽ đồ thị theo thực nghiệm, Tính chất của chất khí (HTML5), Tính chất của chất khí, Con lắc lò xo (HTML5), Quả cân và lò xo, Cộng hưởng


Tác giả Bernard Lacour
Trường / Tổ chức TCA
Ngày đăng ký 01/07/2013
Ngày cập nhật 11/11/2019