Membrane Channels: inquiry into cellular diffusion Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Membrane Channels: inquiry into cellular diffusion
Mô tả This provides a structure for an inquiry activity that leverages the learning goals provided for the sims and the interactive engagement of the sims.
Chủ đề Sinh học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi củng cố, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá cellular, channels, diffusion, ions, phet
Mô phỏng Các kênh trên màng tế bào


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 29/07/2012
Ngày cập nhật 29/07/2012