Membrane Channels: inquiry into cellular diffusion A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Membrane Channels: inquiry into cellular diffusion
Beskrivelse This provides a structure for an inquiry activity that leverages the learning goals provided for the sims and the interactive engagement of the sims.
Emne Biologi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Lab, Lekser
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord cellular, channels, diffusion, ions, phet
Simuleringer Membrane Channels


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 29.07.12
Oppdatert 29.07.12