Basic Electricity: short inquiry activities includes ideas for several sims Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Basic Electricity: short inquiry activities includes ideas for several sims
Mô tả This provides a structure for an inquiry activity that leverages the learning goals provided for the sims and the interactive engagement of the sims. This is a lesson that invites students to investigate the sim and the models shown to make sense, explain their ideas about the model, and describe their reasoning. The lesson describes ways to use all 4 sims.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi củng cố, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá battery, inquiry, modeling, phet, resistance, switch, voltage
Mô phỏng Mạch điện Pin - Điện trở, Hiệu thế của Pin., Định luật Ohm (HTML5), Định luật Ohm, Điện trở của một dây dẫn (HTML5), Điện trở của một dây dẫn, Mạch Bóng đèn


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 28/07/2012
Ngày cập nhật 27/05/2015