Exploring Electric Potential, Electric Field and Distance Relationships Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Electric Potential, Electric Field and Distance Relationships
Mô tả Students create and test hypotheses to determine the relationship between electric potential and distance for a point charge and to determine the relationship between the electric potential and E Field strength in a region.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá electric field, electric potential, equipotential, voltage
Mô phỏng Điện tích và điện trường


Tác giả Bruce Palmquist
Email liên lạc palmquis@cwu.edu
Trường / Tổ chức Central Washington University
Ngày đăng ký 27/04/2012
Ngày cập nhật 27/04/2012