Exploring Electric Potential, Electric Field and Distance Relationships A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Electric Potential, Electric Field and Distance Relationships
Beskrivelse Students create and test hypotheses to determine the relationship between electric potential and distance for a point charge and to determine the relationship between the electric potential and E Field strength in a region.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord electric field, electric potential, equipotential, voltage
Simuleringer Charges and Fields


Forfattere Bruce Palmquist
Skole / Organisasjon Central Washington University
Lastet opp 27.04.12
Oppdatert 27.04.12