Undergrad MRI Workshop Activity Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Undergrad MRI Workshop Activity
Mô tả This worksheet was created as an in-class activity for PH 337/BI 410 Physics in Biomedicine course taught by Ralf Widenhorn at Portland State University. <http://web.pdx.edu/~ralfw/physics/BiomedicalPhysics/BiomedicalPhysics.html>
Chủ đề Sinh học, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Cao cấp, Cao đẳng - Nhập môn
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá MRI, biomedical, imaging, magnetic, medical, resonance
Mô phỏng MRI


Tác giả Paul Kinghorn
Email liên lạc psu.pking@gmail.com
Trường / Tổ chức Portland State University
Ngày đăng ký 27/07/2011
Ngày cập nhật 10/10/2012