Undergrad MRI Workshop Activity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Undergrad MRI Workshop Activity
Beskrivelse This worksheet was created as an in-class activity for PH 337/BI 410 Physics in Biomedicine course taught by Ralf Widenhorn at Portland State University. <http://web.pdx.edu/~ralfw/physics/BiomedicalPhysics/BiomedicalPhysics.html>
Emne Biologi, Fysikk
Nivå Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor)
Type Begrepsspørsmål, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord MRI, biomedical, imaging, magnetic, medical, resonance
Simuleringer Simplified MRI


Forfattere Paul Kinghorn
Skole / Organisasjon Portland State University
Lastet opp 27.07.11
Oppdatert 10.10.12