Molecules Are Made Up of Atoms Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Molecules Are Made Up of Atoms
Mô tả Activity is similar to using ball and stick molecular model kits. This activity was written for a 6th grade course which has many english second language learners.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Bài tập về nhà, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá combining atoms with specific ratios
Mô phỏng Tạo dựng một Phân tử


Tác giả Jackie Esler
Email liên lạc jacqueline.esler@bvsd.org
Trường / Tổ chức Boulder Valley School District
Ngày đăng ký 08/07/2011
Ngày cập nhật 30/07/2011