Molecules Are Made Up of Atoms A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Molecules Are Made Up of Atoms
Popis Activity is similar to using ball and stick molecular model kits. This activity was written for a 6th grade course which has many english second language learners.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová combining atoms with specific ratios
Simulácia Vytvor molekulu


Autor(i) Jackie Esler
Škola / Organizácia Boulder Valley School District
Dátum odoslania 8.7.2011
Dátum aktualizácie 30.7.2011