Build an Molecule - Inquiry-based basics Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Build an Molecule - Inquiry-based basics
Mô tả Learning Goals: Students will be able to: Review: •Describe the differences between an atom and a molecule. •Describe what the subscripts and coefficients indicate in chemistry notation. •Use proper chemistry nomenclature. New: •Construct simple molecules from atoms. •Write rules for how atoms are arranged given formulas for some common molecules •Draw, name, and write formulas for some common molecules.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi củng cố, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá molecular structure, molecules, nomenclature, phet
Mô phỏng Tạo dựng một Phân tử


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 02/07/2011
Ngày cập nhật 05/07/2013