Build an Molecule - Inquiry-based basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Build an Molecule - Inquiry-based basics
Popis Learning Goals: Students will be able to: Review: •Describe the differences between an atom and a molecule. •Describe what the subscripts and coefficients indicate in chemistry notation. •Use proper chemistry nomenclature. New: •Construct simple molecules from atoms. •Write rules for how atoms are arranged given formulas for some common molecules •Draw, name, and write formulas for some common molecules.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Otázky
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová molecular structure, molecules, nomenclature, phet
Simulácia Vytvor molekulu


Autor(i) Trish Loeblein
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 2.7.2011
Dátum aktualizácie 5.7.2013