Gravity and Orbits Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gravity and Orbits
Mô tả This activity was developed for 5th and 6th grade classrooms, though can probably be used in a variety of settings. Students will be able to: • Draw motion of planets, Moons and satellites. • Draw diagrams to show how gravity is the force that controls the motion of our solar system. • Identify the variables that affect the strength of the gravity. • Predict how motion would change if gravity was stronger or weaker. The Student Activity includes pre- and post-labs, but these can be excluded.
Chủ đề Khoa học về trái đất, Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ K-5, Trung học CS
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gravity, motion
Mô phỏng Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5), Lực hấp dẫn và quỹ đạo


Tác giả Emily Moore, Kathy Perkins, Christine Denison, Trish Loeblein
Email liên lạc emily.moore@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 30/03/2011
Ngày cập nhật 28/11/2016