Universal Gravity-building formula, quantitative with graphing


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Universal Gravity-building formula, quantitative with graphing
Mô tả Lab starts with qualitative observations between the interaction of masses at a distance and progresses to collecting data, graphing, determining proportions, calculating 'G' and modeling the interaction (building the formula for the law of gravity from the data). Feel free to steal, edit, and improve as needed for your class.
Chủ đề Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Gravity, Universal Law of Gravity, modeling
Mô phỏng Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn


Tác giả Steve Banasiak-HF physics team
Trường / Tổ chức Homewood-Flossmoor High School
Ngày đăng ký 17/03/2011
Ngày cập nhật 17/03/2011