Exploring Current in a Parallel Circuit


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Current in a Parallel Circuit
Mô tả Students learn how to relate the battery current to the current through resistors connected in parallel.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá current, parallel circuit
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả dorina kosztin
Trường / Tổ chức univ of missouri columbia
Ngày đăng ký 18/10/2010
Ngày cập nhật 18/10/2010