Exploring Current in a Parallel Circuit


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Exploring Current in a Parallel Circuit
वर्णन Students learn how to relate the battery current to the current through resistors connected in parallel.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro, माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द current, parallel circuit
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त)


लेखक dorina kosztin
शाळा/संस्था univ of missouri columbia
दाखल दिनांक 10/18/10
आद्यवत 10/18/10