DC circuits lab with real equipment and CCK A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề DC circuits lab with real equipment and CCK
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá DC circuits, Electricity, research
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả N. D. Finkelstein, W. K. Adams, C. J. Keller, P. B. Kohl, K. K. Perkins, N. S. Podolefsky, and S. Reid
Trường / Tổ chức University of Colorado
Ngày đăng ký 30/07/2010
Ngày cập nhật 30/10/2017