DC circuits lab with real equipment and CCK A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel DC circuits lab with real equipment and CCK
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord DC circuits, Electricity, research
Simuleringer DC kretslaboratorium (HTML5), Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab


Forfattere N. D. Finkelstein, W. K. Adams, C. J. Keller, P. B. Kohl, K. K. Perkins, N. S. Podolefsky, and S. Reid
Skole / Organisasjon University of Colorado
Lastet opp 30.07.10
Oppdatert 30.10.17