Calculus Grapher: Relating motion graphs to calculus graphs Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Calculus Grapher: Relating motion graphs to calculus graphs
Mô tả This activity used in conjunction with Moving Man can help students make sense of the relationships between position, velocity, and acceleration graphs
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi củng cố
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acceleration, calculus, displacement, phet, velocity
Mô phỏng Calculus Grapher


Tác giả Trish Loeblein, Mike Dubson
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 24/09/2009
Ngày cập nhật 07/07/2013