Calculus Grapher: Relating motion graphs to calculus graphs A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Calculus Grapher: Relating motion graphs to calculus graphs
Beskrivelse This activity used in conjunction with Moving Man can help students make sense of the relationships between position, velocity, and acceleration graphs
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord acceleration, calculus, displacement, phet, velocity
Simuleringer Calculus graf


Forfattere Trish Loeblein, Mike Dubson
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 24.09.09
Oppdatert 07.07.13