Friction demonstration Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Friction demonstration
Mô tả This is a short demonstration that relates molecular motion to friction
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Cao cấp, Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Chứng minh
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá friction, molecular motion, phet
Mô phỏng Ma sát (HTML5), Ma sát


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 25/07/2009
Ngày cập nhật 02/09/2015