Friction demonstration A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Friction demonstration
Mô tả This is a short demonstration that relates molecular motion to friction
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Advanced, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá friction, molecular motion, phet
Mô phỏng Ma sát (HTML5), Ma sát


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 25/07/2009
Ngày cập nhật 02/09/2015