States of Matter for Middle School Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề States of Matter for Middle School
Mô tả This is an activity that was written during a workshop for Jefferson County Middle school teachers and is collaborative effort by a group of teachers. The activity has not been tested with students.
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gas, liquid, molecular, solid
Mô phỏng Trạng thái của vật chất (HTML5), Các trạng thái của vật chất


Tác giả Jefferson County Middle School Workshop
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức Jefferson R1 Colorado
Ngày đăng ký 24/04/2009
Ngày cập nhật 20/12/2016