Onderzoek de pH van vloeistoffen bij volumeverandering en verdunnen


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Onderzoek de pH van vloeistoffen bij volumeverandering en verdunnen
Mô tả Dit lesmateriaal is bedoeld voor 4T NaSk2 Leerlingen kunnen het zelfstandig doornemen.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học CS
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá indicator, pH, verdunnen, zure en basische oplossingen
Mô phỏng Thang đo pH


Tác giả Maria Cornelisse/Henk van Lubeck
Email liên lạc m.cornelisse@griftland.nl
Trường / Tổ chức Griftland College
Ngày đăng ký 19/04/2009
Ngày cập nhật 23/12/2010